Odpowiedzi

2010-03-17T14:54:03+01:00
Obliczyc jaka jest masa chlopca ktory wchodzac po drabinie na wys. 2m spowodowal wzrost swojej energi potencjalnej o 1400 dżuli

ΔEp=mgΔh
1400 J=m*10m/s²*2m

1400 J=m*20m²/s²
m=1400/20 kg
m=70 kg
3 5 3
2010-03-17T14:57:02+01:00
Ep = mgh
m = Ep:gh

m = 1400J:(10m/s^*2m)
m = 1400L:20m^/s^
m = 70kg
2 3 2
2010-03-17T15:00:23+01:00
Ep=mgh

Ep1=m x 10 x 0 = 0
Ep2=Ep1+1400
Ep2=1400
Ep2= m x 10 x 2
m = 70 [kg]

chłopiec waży 70kg