Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T15:30:06+01:00
Był wybitnym wodzem i politykiem.
Rozszeżył granice swojego państwa.
Został koronowany na cesarza w 800 roku.
Podzielił swe państwo na jednostki administracyjne zwane Hrabstwami, zarzadzane przez hrabiów.
Przeprowadził reformę monetarną ( w obiegu były tylko monety srebrne zwane denarami).
Zorganizował na swym dworzeszkołę pałacową i polecił, aby w całym cesarstwie, przy karzdej katedrze i klasztorze istniały szkoły.
Przeprowadził reformę pisma ( język łaciński został oczyszczony z nieleciałości i zblizył się do dawnej formy)
ńiewyraźne pismo zastąpiono literami.
1 5 1