Odpowiedzi

2010-03-17T16:20:57+01:00
W Rosji od 1991 (upadku ZSRR) trwała reforma gospodarcza. Jej celem było przekształcenie Rosji w nowoczesne państwo przemysłowe. Do najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych, które miały wprowadzić zasady gospodarki rynkowej, należą:
1. prywatyzacja sektora rolnego i przemysłowego.
2. reforma walutowa.
3. wzrost wymiany handlowej za granicą.
4. restrukturyzacja przemysłu.
5. umożliwienie napływu kapitału zagranicznego.

Rosja dysponuje ogromnymi zasobami surowców mineralnych. Przemysł wydobywczy jest dobrze rozwinięty, a surowce mineralne stanowia najważniejsze artykuły rosyjskiego eksportu. W części azjatyckiej dominuje przemysł wydobywczy. W europejskiej części znajduja się stare zagłębia eksploatujące surowce, jest też silnie rozwinięty przemysł przetwórczy.