1 podaj dwa przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym.
2 jak nazywa sie jednostka 1000 razy wieksza od 1 dżula , zapisz symbol tej jednostki.
3 Kacper ciagnie za kijek narciarski Weronike jadącą na nartach po poziomej sciezce, dziajając siłą o wartości 20 N na prostym odcinku o długości 50 m w czasie pół minuty
a. jaką prace wykonał Kacper ?
b. z jaką mocą pracował Kacper?
4 Ala przeniosła na głowie książke o masie 10 kg przebywając po poziomej ulicy odcinek 100m Ile wynosi praca wykonana przez Alę?

1

Odpowiedzi

2010-03-18T16:14:16+01:00
1 lepienie ciasta na pierogi / wykłówanie miecza z metalu
2 Kilo Dżul ( KJ)
3 W = F xs = 20 x 50 = 1000 J =1 KJ
a. fizyczną
b. W = F/t = 20N / 0,5h = 40 W
4 W = F x s
F = m x g = 10kg x ~~ 10 m/s2 = 100 N
W = 100 N x 100m = 10000 J = 10 kJ