1. Wyróżnione pochyłym drukiem fragmenty zdań zamień na konstrukcje z nieosobową formą czasownika . Pamiętaj o przecinkach .
Wzór : Oglądał film i śmiał się do rozpuku . Oglądając film , śmiał się do rozpuku .
a)Wędrowali po puszczy(Do puszczy jest pochyłym) i mieli nadzieję spotkać ciekawe zwierzęta .
b)Maszerowali i pilnie śledzili szlak . ( od pilnie jest pochyłym)
c)Stąpali ostrożnie i nasłuchiwali odgłosów zwierząt ( od nasłuchiwali jest pochyłym)
d)Od czasu do czasu spoglądali w niebo i zastanawiali się , czy nie będzie padać . ( Od zastanawiali się jest pochyłym)
e)Gdy wracali do schroniska, ( Do schroniska jest pochyłym) byli już porządnie zmęczeniu
2. Zredaguj podane zdania , zamieniając osobową formę czasownika na formę nieosobową . Podkreśl wstawione wyrazy .
a)Są to cierpienia , które wynikają z pożądania rzeczy , które znajdują się w zasięgu ręki , a jednak niedostępnych .
b)Zeus , który obraził się na Tantala za różne nikczemne czyny , ukarał nieszczęśnika okrutnie.
c)Po wieczne czasy starzec musi stać w krzyształowo czystym jeziorze z wodą , która sięga mu do brody , a nad jego głową zawieszają się wspaniałe owoce.
d)Gdy sięga ręka po owce , które wiszą tuż nad nim , wiatr unosi je w góre , a gdy chce się napić , woda z szumem przepada i ukazuje się sucha ziemia.

1

Odpowiedzi

2009-10-27T13:58:22+01:00
A) Wedrując po puszczy mieli nadzieje spotkac ciekawe zwierzęta
b) Maszerowali pilnie sledząc szlak
c) Stąpali ostrożnie nasłuchując odgłosów zwierząt
d) Od czasu do czasu spoglądali w niebo zastanawiając się, czy nie będzie padać
e) Wracając do schroniska byli już potwornie zmęczeni

2
a) Są to cierpienia wynikające z pożądania rzeczy znajdujących się w zasięgu reki, a jednak niedostępnych
b) Zeus obrażając się na Tantala za różne nikczemne czyny, ukarał nieszczęśnika okrutnie.
c) Po wieczne czasy starzec musi stać w kryształowo czystej wodzie sięgającej mu do brody, a nad jego głowa zwieszają się wspaniałe owoce
d) Sięgając ręka po owoce wiszące tuz nad nim, wiatr unosi je w górę a chcący się napić, woda z szumem przepada i ukazuje się sucha ziemia
2 3 2