Dany jest trójkàt prostokàtny o przyprostokàtnych 12 i 5. Wyznacz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

Kàt między przekàtnymi sàsiednich ścian bocznych prostopadłościanu o podstawie kwadratowej jest
równy 60c. Krawędź podstawy jest równa 12. Wyznacz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłoÊcianu
i kàt nachylenia przekàtnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy prostopadłościanu.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T16:34:37+01:00
Musisz wyznaczyć w 1 zadaniu dwusieczną kąta ( Wbijasz cyrkiel w wierzchołek kąta i zaznaczasz łuk. ) Potem robisz tak z następnym kątem. Następnie łączysz wyznaczone punkty z wierzchołkami kąta i miejsce w którym się przetną obie półproste to środek okręgu. Odmierzasz promień i masz.