Odpowiedzi

2010-03-17T17:48:16+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Akurat niedawno pisaliśmy to na polskim :P


I Wstęp:

uważam, że...
jestem przekonana, że...
sądzę, że...
myślę, że...
moim zdaniem...


II Rozwinięcie:

Porządek argumentacji:
po pierwsze...
po drugie...
po trzecie...
zacznę od sprawy...
z kolei...
przejdę do...
kolejnym argumentem jest...
nie od rzeczy będzie wspomnieć o...
trzeba również wziąć pod uwagę...

Podkreślające stanowisko:
jestem przekonana...
z całą pewnością...
niewątpliwie...
nie ulega wątpliwości...
przypuszczam, że...
prawdopodobnie...

Spójność:
przede wszystkim...
tak więc...
ponadto...
natomiast...
otóż...
następnie...
przeciwnie...


III Zakończenie:
podsumowując...
reasumując...
na podstawie przywołanych argumentów uważam, że...
biorąc pod uwagę przywołane argumenty, sądzę, że...
39 4 39