1. połącz niekorzystne zjawiska w gospodarce etiopii z przyczynami ich powstanie. Poszczególne zjawiska mogą mieć więcej niż jedna przyczynę.
a) niska wydajność rolnictwa
b)degradacja pastwisk
c)erozja gleb
d)słabo rozwiniety przemylsł przetwórczy
e) niewielkie wydobycie zasobów surowców mineralnych

1)niedobór środków finansowych na inwestycje
2)niedobór wykształconej kadry pracowniczej
3) nadmierny wypas zwierząt
4)częste susze
5) prymitywne metody upraw
60słabo rozwinięta infrastruktura transportowa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T09:43:26+01:00