W trojkacie prostokatnym ABC w ktorym kat przy wierzcholku C jest prosty kat ostry przy wierzcholku A 30⁰ i ΙBCI = 8cm oblicz boki tego trojkata

w trojkacie prostokatnym ABC w ktorym kat przy wierzcholku C jest prosty kat ostry przy wierzcholku B ma 60⁰ IACI 10√3cm oblicz obwod i pole tego trojkata

prosze o wszystkie obliczenia "wszystkie"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:04:48+01:00
1. BC=8cm
AB=16cm, ponieważ przeciwprostokątna jest dwa razy dłuższa od krótszej przyprostokątnej, czyli tej gdzie jest 60⁰.
AC=8√3cm, ponieważ bok tej przyprostokątnej liczymy mnożąc √3/2*przeciwprostokątna, czyli √3/2*16=8√3
2. AC=10√3cm
CB=10cm
AB=20cm
(wzięło się to z obliczeń trójkątów prostokątnych ze stopniami 30⁰,60⁰i90⁰, na pewno to omawialiście teraz na matematyce)
P=1/2*10√3*10
P=50√3cm2
L=10cm+20cm+10√3cm
L=30+10√3cm