Zaproponuj wzór związku XY2 spełniającego podane warunki:
a)w warunkach normalnych związek XY2 jest bezbarwnym gazem cięższym od powietrza
b)związek XY2 słabo rozpuszcza się w wodzie. Reagując z nią tworzy roztwór o odczynie kwasowym
c)moment dipolowy cząsteczki XY2 jest równy zeru
d)pierwiastki X i Y należą do bloku konfiguracyjnego p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T13:14:11+01:00
CO₂ - tlenek węgla (IV)