Trasa wyścigu kolarskiego podzielona była na trzy etapy. Długośc pierwszego etapu stanowiła trzy ósme trasy całego wyścigu.Drugi etap był krótszy niż pierwszy o jedną dwudziestą długości całej trasy wyścigu, a trzeci etap miał 120km. Ile kilometrów miał każdy etap tego wyścigu ? Jaką długośc miała cała trasa tego wyścigu?

1

Odpowiedzi

2010-03-18T10:05:37+01:00
X-trasa całego wyścigu
3/8x - I etap
3/8x-1/20x - II etap
120 km- III etap

3/8x+(3/8x-1/20x)+120 = x
3/8x +(60/160x-8/10x)+120=x
3/8x+52/160x-x= - 120
60/160x+52/160x-x = - 120
- 48/160x= -120
- 3/10x = -120 / :(-3/10)
x= -120 *(-10/30
x=400

3/8*400=150 km - I etap
3/8*400-1/20*400=150-20=130 km - II etap
400 km - cała trasa wyścigu
1 5 1