Odpowiedzi

2010-03-17T17:46:02+01:00
Zmysł wiary okazujemy modląc się, chodząc na mszę św., pomagając innym ludzią, słuchając i praktykując nauki Jezusa itp. :)
2010-03-17T17:46:19+01:00
KKK 99 Dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary cały Lud Boży nieustannie przyjmuje dar Objawienia Bożego, wnika w nie coraz głębiej i coraz pełniej nim żyje.

KKK 91 Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza (Por. 1 J 2, 20. 27. i prowadzi do całej prawdy (Por. J 16,13).

KKK 92 "Ogół wiernych... nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12).

KKK 93 "Dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzonemu i podtrzymywanemu przez Ducha Prawdy, Lud Boży pod przewodem świętego Urzędu Nauczycielskiego... niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym; wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pewniejszy stosuje ją w życiu" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12).
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:47:53+01:00
Zmysł Wiary jest to zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych, które Kościół przechowuje i do wierzenia podaje .
Zmysł Wiary kościoła wyraża się poprzez modlitwę, praktykowanie do Kościoła, uczestnictwo we wszelkich akcjach kościelnych, a także wieczerze wigilijną itd.
Pzdr;)