Odpowiedzi

2010-03-17T18:04:18+01:00
M. dzień (kto? co?)
D. dnia (kogo? czego?)
C. dniu (komu? czemu?)
B. dnia (kogo? czego?)
N. z dniem (z kim? z czym?)
Ms. o dniu (o kim? o czym?)
W. dzień! (o!)

M. ojciec (kto? co?)
D. ojca (kogo? czego?)
C. ojcu (komu? czemu?)
B. ojca (kogo? czego?)
N. z ojcem (z kim? z czym?)
Ms. o ojcu (o kim? o czym?)
W. ojciec! (o!)

M. ciasto (kto? co?)
D. ciasta (kogo? czego?)
C. cieście (komu? czemu?)
B. ciasta (kogo? czego?)
N. z ciastem (z kim? z czym?)
Ms. o cieście (o kim? o czym?)
W. ciasto! (o!)

M. anioł (kto? co?)
D. anioła (kogo? czego?)
C. aniołowi (komu? czemu?)
B. anioła (kogo? czego?)
N. z aniołem (z kim? z czym?)
Ms. o aniele (o kim? o czym?)
W. anioł! (o!)

M. pies (kto? co?)
D. psa (kogo? czego?)
C. psu (komu? czemu?)
B. psa (kogo? czego?)
N. z psem (z kim? z czym?)
Ms. o psie (o kim? o czym?)
W. pies! (o!)
3 4 3
2010-03-17T18:05:05+01:00
M. Dzień Ojciec Ciasto Anioł Pies
D. Dnia Ojca Ciasta Anioła Psa
C. Dniu Ojcu Ciastu Aniołowi Psu
B. Dzień Ojca Ciasto Anioła Pies
N. Dniem Ojcem Ciastem Aniołem Psem
Ms. Dniu Ojcu Cieście Aniele Psie
W. Dzień Ojciec Ciasto Anioł Pies
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:07:11+01:00
Dzień.
M. Dzień.
D. Dnia.
C.Dniu
B.Dzień
N.z Dniem
Msc.o dniu
W. Dzień!

Ojciec.
M. Ojciec - Ojcowie
D. Ojca - Ojców
C. Ojcu - Ojcom
B. Ojca - Ojców
N. z Ojcem - z Ojcami
Msc. o Ojcu - o Ojcach
W. Ojciec! - Ojcowie!

Ciasto.
M. Ciasto - Ciasta
D. Ciasta - Ciast
C. Ciastu - Ciastom
B. Ciasto - Ciasta
N. Z ciastem - z Ciastami
Msc. o Cieście - o Ciastach
W. Ciasto! - Ciasta!

Anioł.
M. Anioł. - Aniołowie
D. Anioła. - Aniołów
C. Aniołowi. - Aniołom
B. Anioła. - Anioły
N. Z Aniołem. - z Aniołami
Msc. O Aniele - o Aniołach
W. Anioł. - Anioły!

Pies.

M.Pies - Psy
D. Psa - Psów
C. Psu - Psy
N. Z psem - Z psami
Msc. o psie - O Psach
W. Pies! - Psy!

Obok masz liczbę mnogą ; >
4 5 4