A)Ile ton waży 1m³ złota?
b)Ile waży 1cm³ rtęci?
c)Ile waży 1 litr mleka?
d)O ile więcej waży 1 dm³ hebanu od 1 dm³ drewna sosnowego?
e)Jaką objętość ma bryła aluminium o masie 1kg?
f) Wieża Eiffla waży ok.10⁴ t. Czy 1mm³ materii, z której zbudowana jest gwiazda neutronowa, waży więcej czy mniej niż wieża Eiffla?

Substancja Gęstość [ kg/m³]

aluminium 2700
złoto 19280
mleko 1030
rtęć 13534
heban 1200
drewno sosnowe 400
gwiazda neutronowa 10¹⁸

Błagam o rozwiązanie ! Potrzebuję na dzisiaj ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-17T18:15:08+01:00
A) 2700kg
b) 13,534g
c) 1,03kg
d) o 800g
e) 1mm3=1000cm3, 10^18*0,001=10^15g/cm3 = 10^18g/mm3=10^15kg/mm3=10^12t/mm3 czyli 1 mm3 tamtej materii waży więcej
10 1 10