Odpowiedzi

2010-03-17T18:27:42+01:00
Zadanie1.
a)3x-15>2x
x>15
b)(x-2)-4(3-x)≥6
x-2-12+4x≥6
5x≥20
x=4
c)-5(1-x)≥5
-5+5x≥5
5x≥10
x=2
zadanie2.
a)4(2x+3)>2x-3
8x+12>2x-3
6x>-15
x>-2,5 np.3
b)2-8x<-0,5(x-4)
2-8x<-0,5x+2
-7,5x<0
x>0 np.2
2010-03-17T19:26:22+01:00
1.
a)3x-15>2x
3x-2x>15
x>15b)(x-2)-4(3-x)≥6
x-2-12+4x≥6
5x≥6+14
5x≥20 /:5
x≥4c)-5(1-x)≥5
-5+5x≥5
5x≥5+5
5x≥10 /:5
x≥2
2.
a)4(2x+3)>2x-3
8x+12>2x-3
8x-2x>-3-12
6x>-15 /:6
x>-2½
Przykładem takiej liczby jest np. liczba 1 lub 2.b)2-8x<-½(x-4)
2-8x<-½x+2
-8x+½x<2-2
-7½x<0 /:(-7½)
x>0 (jak wiadomo jeśli dzielimy przez znak(-) to symbol </> zmienia się na przeciwny)

Przykładem takiej liczby jest np.3 lub 5.