1.Uporządkuj jednomiany (plis o dokładność )
a) 3b *(-2) a *a=
b) -x * 2y * 1/2(jedna druga)x * y=
c) xy * 6x * (-3)y * 1/3 (jedna trzecia)=
d) 2 i jedna druga a* (dwie piąte) b * (-a) * b =
e) 3 x * y * (-5) * (-1) * y * x *1/3 (jedna trzecia )=
f) 1/4 (jedna czwarta) x * (-2)y *y * (-4x) * 2y =
2. Uporządkuj jednomiany :
a) 5a * (-3b) * 1/5(jedna piąta) * a *b =
b) -3a * b * 2b * (-4x) * 2y =
a następnie oblicz ich wartości liczbowe dla a= -2 i b= 4
DAJE NAJLEP.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T23:58:08+01:00
1.Uporządkuj jednomiany (plis o dokładność )
a) 3b *(-2) a *a=-6a²b
b) -x * 2y * 1/2x * y=-x * y x * y=-x²y²
c) xy * 6x * (-3)y * 1/3 =xy * 2x * (-3)y =-6x²y²
d) 2 i 1/2 a* 2/5 b * (-a) * b =a* b * (-a) * b =-a²b²
e) 3 x * y * (-5) * (-1) * y * x *1/3 = x * y * (-5) * (-1) * y * x =5x²y²
f) 1/4 x * (-2)y *y * (-4x) * 2y = x * (-2)y *y * (-x) * 2y =4x²y³
2. Uporządkuj jednomiany :
a) 5a * (-3b) * 1/5 * a *b =a * (-3b) * a *b =-3a²b²
b) -3a * b * 2b * (-4x) * 2y = -3a * b * 2b * (-4x) * 2y =48ab²xy
a następnie oblicz ich wartości liczbowe dla a= -2 i b= 4
wartość:
-3a²b²=-3*(-2)²*4²=-3*4*16=-192

można jeszcze d) -a²b²=-4*16=-64
1 5 1