Odpowiedzi

2010-03-17T18:50:15+01:00
Przede wszystkim dla Prus - zjednoczenie i narodziny II Rzeszy Niemieckiej!

Dla Francji - upadek cesarstwa, I powstanie komunistyczne na świecie - komuna paryska. Narodziny III Republiki, wiadomo, kontrybucje i zniszczenia wojenne,

dla Niemiec zjednoczenie, a więc integracja gospodarcza, na dodatek zajęcie bogatej w złoża Lotaryngii.

znaczenie międzynarodowe

Niemcy - ponieważ na kontynencie zabrakło już możliwości rozwoju terytorialnego - ekspansjonizm kolonialny. Niemiecki nacjonalizm i imperializm wyznacznikiem polityki. Wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej - zaangażowanie się w Azji i Afryce. Początek wojny zbrojeniowej na morzu (rywalizacja z Wielką Brytanią). Wskrzeszenie Traktatu Trzech Cesarzy (co prawda szybko się dość rozpadł, z powodu Rosji). Kształtowanie się sojuszu państw centralnych.

Francja - próba poszukiwania sojuszników na arenie międzynarodowej. Początek kształtowania sie entente cordiale (mimo zgrzytów w sprawach kolonii).