Odpowiedzi

2009-10-26T22:37:56+01:00
Strefa Międzyzwrotnikowa - Rozciąga się między zwrotnikiem raka i koziorożca.
-W strefie tej słońce dwa razy góruje w zenicie w roku.
-Wysokości Słońca w południe wskazują, że od Zwrotnika Raka przez równik do Zwrotnika Koziorożca ciągnie się obszar, w którym promienie słoneczne przynajmniej w jednym dniu w roku padają zenitalnie lub pod kątem zbliżonym do 90°
- strefa ta rozciąga się na przestrzeni objętej przez prawie 47 stopni szerokości geograficznej

Strefa Umiarkowana - Rozciąga się między zwrotnikiem i kołami podbiegunowymi.
-Są dwie takie strefy. W ciągu roku zienia się w nich długość dnia i nocy.
- na biegunach role dzieli się na 6-miesięczny dzień i 6-miesięczną noc
- Słońce nigdy nie świeci wyżej niż pod kątem 46°54’
- Każda ze stref rozciąga się na przestrzeni 23°27’ szerokości geograficznej

Strefa Podbiegunowa - Rozciąga się w obszarze wyznaczonym kołami podbiegunowymi.
-Występują dni i noce polarne.
-W miarę zbliżenia się do biegunów, zarówno dni jak i noce polarne są coraz dłuższe
- wysokość Słońca waha się od 0° do 90° w zależności od miejsca i pory roku