Zadanie z techniki:(Pomożecie:)?
Poruszając się po drogach,zauważyłeś,że różnią się one rodzajami nawierzchni.Kodeks drogowy klasyfikuje drogi na twarde i gruntowe.zapisz w zeszycie definicje drogi twardej i gruntowej.
Proszę pomóżcie:)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:44:14+01:00
Droga twarda - droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m.
Droga gruntowa - droga, która nie jest drogą twardą
Liczę na naj ;)
3 5 3
2010-03-17T19:46:14+01:00
DROGA TWARDA to droga z jezdnią ,która może mieć nawierzchnię bitumiczną, betonową, kostkową, klinkierową lub bruk oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m.Inne drogi są drogami gruntowym.
DROGA GRUNTOWA to droga nie bedąca droga twardą,ma nawierzchnię gruntową np.żwir,tłuczeń,szlaka
2 1 2