Odpowiedzi

2010-03-17T19:57:06+01:00
Ponieważ:
a) zabijano ludzi
b)palono żywcem
c)głodzili
d)katowali
1 1 1
2010-03-17T19:58:01+01:00
Auschwitz można nazwać fabryką śmierci , ponieważ był hitlerowskim obozem koncentracyjnym, w którym wprowadzono tatuaż jako metodę oznaczania więźniów, dostawających jako jedyne ubrania bieliznę i cienkie pasiaki. Po przejściu kwarantanny więźniowie byli kierowani do baraków i do komand pracy przymusowej. Jej wycieńczający charakter wraz z bezkarnością dozorujących i ostrym systemem kar i tortur doprowadzał do masowego uśmiercania więźniów.
2 2 2
2010-03-17T20:23:24+01:00
Obóz Auschwitz można nazwać fabryką śmierci, gdyż podczas drugiej wojny światowej takie właśnie obozy miały za zadanie likwidować rasy ludzkie, które według ideologii Hitlera nie miały żadnych praw, nie mogły żyć-musiały zginąć. Większość przebywających tam więźniów stanowili Żydzi, a reszta to przedstawiciele innych mniejszości narodowych oraz mała część osób innych narodowości. Ludzie umierali. Umierali na każdym kroku. W sposób tak bestialski i nieludzki, tak dla współczesnych ludzi bolesny i zupełnie niezrozumiały. Pracowali bardzo ciężko od rana do nocy, przy tym nie mieli praktycznie żadnej przerwy na odpoczynek, a jeżeli chcieli odpocząć lub padali z wycieńczenia byli wyśmiewani i bici. Mieszkali w drewnianych lub murowanych zimnych barakach śpiąc na podłodze wypełnionej po brzegi. Rano tylko najsilniejsi budzili się by iść do pracy, reszta w boleściach umierała z głodu, chorób, wycieńczenia. Później byli spalani w piecach niczym nikomu niepotrzebne rzeczy.
Żydzi już na samym początku istnienia obozu byli prowadzeni do komór gazowych, a później spalani... Tak nieludzko. Tak bardzo bestialsko.
1 4 1