Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T20:55:00+01:00
Rewolucja pożera własne dzieci znaczy, że podczas niej giną obywatele kraju.
{przykład: Rewolucja Francuska}
1 1 1
2010-03-17T20:55:17+01:00
W roku 1789 powstaje Zgromadzenie Narodowe utworzone przez stan trzeci. Po czasie przekształca się ono w Zgromadzenie Konstytucyjne, w którego skład, oprócz stanu trzeciego, wchodzi także duchowieństwo oraz szlachta. Zgromadzenie stawia sobie na celu opracowanie zasad nowego ustroju państwa francuskiego. W tym czasie dochodzi do zburzenia Bastylii przez mieszczaństwo. Po tym wydarzeniu władza Ludwika XVI traci na znaczeniu, a praktycznie państwem rządzi Konstytuanta. 3 września 1791 roku uchwala ona konstytucję, w wyniku której wprowadzony zostaje trójpodział władzy. Organem ustawodawczym zostaje Legislatywa. W tym czasie we Francji tworzą się się kluby polityczne. Do najważniejszych należą Stowarzyszenie Jakobinów z Robespierrem na czele, żyrondyści, którym przewodniczy Brissot oraz kordelierzy prowadzeni przez Dantona i Marata. Działa także Stowarzyszenie Roku 1789 na czele z La Fayettem. W kwietniu 1792 roku dochodzi do wojny francusko-austriackiej, w wyniku której Legislatywa zawiesza monarchę w wykonywaniu jego konstytucyjnych obowiązków i ogłasza powstanie nowego parlamentu - Konwentu Narodowego. Francja staje się republiką. W skład Konwentu Narodowego nie wchodzą już członkowie stowarzyszenia La Fayetta. Największe poparcie społeczeństwa, dzięki umiejętnie prowadzonej propagandzie, zyskują 'górale', głównie jakobini. Kiedy dochodzą do władzy, wprowadzają terror rewolucyjny. Z polecenia Robespierra giną wszyscy przeciwnicy rewolucji - żyrondyści, monarchiści, księża niezaprzysiężeni oraz szlachta wraz z rodzinami. Ofiarami terroru jakobinów często padają zupełnie niewinni ludzie. Przywódca jakobinów skazuje na ścięcie nawet Dantona, z którym to współpracował. Metody stosowane przez Robespierra wywołują strach także wśród jego zwolenników. Konwent postanawia zjednoczyć się i obalić go. Na mocy prawa jakobińskiego Robespierre oraz inni przywódców Komitetu Ocalenia Publicznego, którym kierował Robespierre, zostają zgilotynowani.
Reasumując - wszyscy przywódcy rewolucji francuskiej ponieśli klęskę. Można zatem stwierdzić, że rewolucja pożera własne dzieci.
3 3 3
2010-03-17T20:57:26+01:00
Rewolucja pożera własne dzieci oznacza to że Robesppiere zabił bardzo duzo osób które były nie winne zabuił ich sposobem zgilotynowania na gilotynie, ginął każdy kto był podejrzany o sprzeciwianiu sie rewolucjonistom. Dlatego ginął niemalże każdy człowiek. OD jesieni 1793r do lata 1794r. robespiere zabił ok. pol miliona ludzi. W 1794r. obywatele sprzeciwili się mu i zostal zabity na gilotynie on i jego współpracownicy :)
4 5 4