Uzupełnij tabele informacjami na temat Jagienki
sytuacje i wydarzenia zachowanie Jagienki cechy Jagienki
Pod nieobecność Zycha
prowadzila dom
w Zgorzelicach

dowiedziala sie ze
macko i zbyszko
wrocili do zanie-
dbanego domo-
stwa w bogdancu

zbyszko poszedl
zapolowac na
niedzwioedzia

na drodze do
szczytna spotkala
juranda

formalnie pozosta-
wala pod opieka
opata ktory byl jej
ojcem chrzestnym

zalotnikami jagienki
byli wilk i cztan

zbyszko odmowiwszy
ozenku z jageinka
wyjechal z bogdanca

trumna danusi zostala
zlozona w podziemiach
dworu w spychowie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:52:32+01:00
Pod nieobecność Zycha prowadzila dom w Zgorzelicach.- gospodarna, potrafiła zaopiekować się gospodarstwem i rodzeństwem, odrzucała adoratorów: Cztana i Wilka.

Dowiedziala sie ze macko i zbyszko wrocili do zaniedbanego domo
stwa w bogdancu-wysłała im dwa wozy pozywienia i niezbędnych przedmiotów, opiekuńcza, troskliwa, bezinteresowna.

Zbyszko poszedl zapolowac na niedzwiedzia- poszła za nim, troskliwa, odważna, silna.

Na drodze do Szczytna spotkala Juranda.- pomogła mu, opiekuńcza, troskliwa, bezinteresowna.

Formalnie pozostawala pod opieka opata ktory byl jej ojcem chrzestnym.- wierna, wdzięczna, mimo to posiadała swoje zdanie, potrafiła przekonać opata.

Zalotnikami Jagienki byli Wilk i Cztan- odrzucała ich, była wierna miłości Zbyszka, rozważna, mądra.

Zbyszko odmowiwszy ozenku z jageinka wyjechal z bogdanca.- Jagienka przejeła się tym, mimo to nadal troszczyła się o niego. Podarowała mu Hlawę. Troskliwa, bezinteresona, pomocna.

Trumna danusi zostala zlozona w podziemiach dworu w Spychowie. - Na jej trumne sypała świeże kwiaty i modliła się za nią. Kochająca, bezinteresowna, troskliwa.


Proszę bardzooo:)
Liczę na naj:))
81 4 81