Za naj uznam to gdzie będzie podane rozwiązanie z wypisanymi danymi oraz szukanymi!!
Zad.1
Rok temu kolega Kasi za 100zł kupił 2 książki a obecnie sprzedał z zyskiem 8% Oblicz ile zapłacil za każdą z tych książek jeżeli 1 z nich sprzedał z zyskiem 20% a druga ze strata 10%

Zad.2
Sala lekcyjna ma 120 dm długości i 10 m szerokości, a jej wysokość stanowi 25% długości. Oblicz ile osób może przebywać w tej klasie, jeżeli na jedną osobę powinno przypadać 15 m sześciennych powietrza

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:25:58+01:00
X - cena jednej ksiazki
y - cena 2 ksiazki
100 cena kupna ksiazek
108 cena sprzedazy ksiazek
x + 0,2x - cena sprzedazy 1 ksiazki
y - 0,1y - cena sprzedazy 2 ksiazki
{ x + y = 108
{x + 0,2x + y - 0,1y = 108

{y = 100 - x
{1,2x +0,9y = 108

{y = 100 -x
{1,2x +0,9(100- x) =108

{y = 100 - x
{1,2x +90 - 0,9x=108

{y = 100 - x
{0,3x = 18 //*10/3

{ y = 100 - x
{x = 60

{y = 40
{x = 60

Książki kosztowały odpowiednio 60 i 40 zł.

Zad2
120dm =12m - dl sali
10m szer. sali
wys 25%*12m =3

obj sali = 12 * 10 * 3 = 360 [m3]

15 m3 obj powietrza przypadajaca na jednego ucznia

360m3 / 15m3 = 24

W klasie moga przebywac 24 osoby.
1 5 1