1. Ani jednego zaimka nie ma we fragmencie :
A. wiezień poprosił go o księdza
B .panowie wsiedli do swoich karet
C. a gdy zrobicie to , co wam powiem

2.Liczebnik zastosowano w zwiazku :
A. chwilę wolnego czasu
B.jedyny warunek
C. jeden warunek
D . niewielki krąg

3. Wyłącznie przymiotniki , które sie nie stopniują , znajdują się w szeregu :
A. czyste , odpowiedzialnej ,prześwietna
B. złoty, ojcowskiej , kupieckiej
C. niewielki , niższy , dobry
D. ważnego , szczery, zły

4. w wypowiedzeniu Czyż nie mogło się to zdarzyć ? partykułę nie z czasownikami piszemy oddzielnie , ponieważ nie pisze sie osobno :
A. z każdym czasownikiem
B. z czasownikami w fomie osobowej
C. z czasownikami w formie nieosobowej
D. w zależności od intencji wypowiadającego się

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:22:36+01:00