Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T23:40:27+01:00
6)
A)
x/2 = (x+6)/10 / *20
10x= 2x + 12
8x = 12
x = 3/2

B)

4/5 = 12/y / * 5y
4y = 60
y = 15

7)

Oblicz przyprostokątną w większym trójkącie z tw Pitagorasa:
12^2 + x^2 = 20^2
x^2 = 400 - 144
x^2 = 256
x= 16
odcinki mają długość 12, 16, 20


proporcja do mniejszego trójkąta:
12/6 = 20/x
2x= 20
x=10 - przeciwprostokątna
obliczasz korzystając z tw pitagorasa drugą przyprostokątną:
6^2 + x^2 = 10^2
x^2 = 100 - 36
x^2 = 64
x= 8

Odpowiednie odcinki są proporcjonalne, więc trojkąty są podobne

12, 16, 20 i 6, 8, 10

8)


boiska nie są podobne, bo nie jest zachowany stosunek odpowiedznich boków:

50/60 nie jest równe 90/100


dla sprawdzenia:

50/60= 90/x
50x = 540
x= 108
żeby boiska były podobne jeden z bokow musiał by mieć nie 100m, ale 108m

9)
1 ha= 10 000 m^2
0,3 ha = 3000 m^2
1m^2 = xcm^2
(1 000cm)^2 = x cm^2
1 000 000 cm^2 = x cm^2
x= 1 000 000
skala jest 1: 1 000 000 (odp. B)