Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T22:37:23+01:00
Najgorszy film
My worst film what did I look at this Paranormal told Activity, film about duhach, but unfortunately all was strongly imaginary and no real. It was shew in him as one from heroes he left included camera onto whole night, to to see what will stand itself up night. Whole film was recorded like someone of normal him camera rampart, but this only such impression because some phenomena in film, for sure they were caused by computer or into different way. He did not please me this film because he is for me very entirely no real.
Program
Film this I looked at this programme is on FilmCinema where melt nom they fly only hourlong films, and it does not have also noes' docinkowych. I do not like this programme because often this myself films repeat oneself on him.

Najgorszy film
Mój najgorszy film jaki oglądałam to Paranormal Activity, film opowiadał o duhach, lecz niestety wszystko było mocno zmyślone i nie realne. Było w nim pokazane jak jeden z bohaterów zostawił włączoną kamerę na całą noc, aby zobaczyć co stanie się nocą. Cały film był nagrywany jakby ktoś normalny go kamero wał, ale to tylko takie wrażenie ponieważ niektóre zjawiska w filmie, na pewno były spowodowane komputerowo lub w inny sposób. Bardzo nie podobał mi się ten film ponieważ jest on dla mnie całkowicie nie realny.

Program
Film ten oglądałam na FilmCinema (jak coś to wymyśliłam tą nazwę) jest to program gdzie nom stop lecą tylko godzinne filmy, i nie ma także żadnych docinkowych. Nie lubię tego programu ponieważ często powtarzają się na nim te same filmy.

Podzieliłam ci to na 2 grupy, najpierw napisałam o filmie a potem o programie.
1 5 1