Odpowiedzi

2010-03-18T03:09:31+01:00
1.5
g) dla jakiego a punkt P nalezy do f(x)

y= 5/2x² P(a, 2¹/₂ a²+a-2)

podstawiamy

x=a
y= 2¹/₂ a²+a-2

2¹/₂ a²+a-2 = 5/2a²
5/2a² + a-2 = 5/2 a² przenosimy 5/2 a² na lewo
5/2a²-5/2a² +a -2 = 0
a-2 = 0

a= 2 <------------
-----
spr.
5/2x² = 5/2 *4 = 10
y = 5/2 (2)² +2 -2 = 10
y = 5/2x²


1.7
c)
D: x∈(-∞;+∞)
zbiór wartości : y∈(-∞;+∞)
miejsca zerowe
jedno f(0)= 0

funkcja róznowartościowa
funkcja rosnąca w przedziale (-∞; +∞)
funkcja nie jest parzysta
funkcja nie jest nieparzysta