Skrzyżowano bydło, jedno koloru czarnego bez rogów, drugie czerwonego z rogami, kolor czarny i brak rogów to cechy dominujące, a kolor czerwony i rogi to cechy recesywny. Podaj genotyp matki i ojca cieląt czerwonych z rogami.

A - czarne
a - czerwone
B - bez rogów
b - z rogami

czerwone z rogami - homozygoty recesywne

czyli heterozygota z homozygotą recesywną
AaBb x aabb ??

czy można zrobić dwie homozygoty?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T21:47:09+01:00