Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T15:44:23+01:00
Wśród licznych biografii Jana Pawła II znajdujemy
wzmianki o Karolu Wojtyle – studencie polonistyki. Informacje
te są raczej zdawkowe, bo i studia na krakowskiej polonistyce
to zaledwie jeden pełny rok, i życiorys Papieża jest tak
bogaty, że nie zezwala biografom zbyt długo zatrzymywać się
nad jedną kwestią. Przeglądając różne wspomnienia Papieża,
ale i teksty Jego przemówień, można jednak zauważyć, że ten
krótki okres miał dla Niego wielkie znaczenie. Mówiąc o studiach
na Uniwersytecie Jagiellońskim, Ojciec Święty zaznacza:
Doświadczenia te wycisnęły w mojej świadomości oraz całej
osobowości głębokie ślady na całe życie. Dodaje także: Pamięć
tego, czym jest uniwersytet – Alma Mater – noszę w sobie wciąż
żywą. Nie tylko pamięć, ale poczucie długu, który należy spłacać
całym życiem (Lublin, 9 VI 1987).
W niniejszym opracowaniu zostały zebrane rozproszone
wypowiedzi Jana Pawła II, w których powraca On do czasów
uniwersyteckich. Z pewnością nie jest to zbiór zamknięty
– bo wiele tekstów z nauczania papieskiego nie doczekało się
jeszcze polskiego tłumaczenia – ale ukazuje, jaką wagę Jan Paweł
II przypisywał swoim studiom na polonistyce.
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest ukazanie
zafascynowania Jana Pawła II językiem. W Darze i Tajemnicy
Papież wyznał, że wybór polonistyki był umotywowany
wyraźnym nastawieniem na studiowanie literatury, ale pierwszy
rok studiów skierował Jego uwagę w stronę języka. To zainteresowanie
nie zostało przerwane wraz z zarzuceniem studiów.
Potwierdzają to utwory poetyckie i listy Karola Wojtyły
oraz liczne przemówienia Ojca Świętego o roli języka i znaczeniu
słów.