Odpowiedzi

2010-03-18T09:06:57+01:00
Trwał on od XV w. do XVI w.
chrakteryzował się tym, że był to okres odrodzenia kulturowego wzorowanego na antyku.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T09:10:11+01:00
Przyjmuję się że trwał od XIVw do XVIw

Charakterystyczną cechą tego okresu był powrót do wartości antycznej Grecji iRzymu, z ich podziwem dla piękna ludzkiego ciała.
W okresie odrodzenia dynamicznie rozwijała się nauka i technika, a wiedzaludzka dotycząca otaczającego świata znacząco się powiększyła. Bujnie rozwijałasię sztuka, literatura i muzyka, która zyskiwała coraz więcej możnych mecenasów z kręgów władców, książąt i papiestwa.
2010-03-18T09:11:31+01:00
Odrodzenie powstało w XV wieku i trwało do XVI wieku.Charakteryzowało się wielkim rozwojem kultury,techniki.Wyrażało się w chęci nauki,poznawaniu rzeczywistości.