Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli sporządź diagram kołowy przedstawiający największych producentów ryżu w 2005 roku. Wykonaj jego legendę.

KRAJ
Chiny (udział w światowych zbiorach w ryżu w %) - 29,6 %
Indie - 21,1 %
Indonezja 8,7 %
Bangladesz 6,5 %
pozostałe 34,1 %

100% = 360*

Obliczenia....

1

Odpowiedzi

2010-03-18T14:36:13+01:00
Skoro 100% odpowiada 360 stopnią to
29,6% odpowiada x stopnia
a więc: 29,6% * 360 / 100%= x procenty się skracają zostają stopnie i x= 106,56 stopni. trzeba to zaokrąglić czyli x= 107 stopni (chiny)

i tak z każdym następnym :
Indie: 100%-360
21,1%-x
x= 75,96 czyli ok 76

Indonezja: 100%-360
8,7% - x
x= 31,32

Bangladesz: 100%-360
6,5 - x
x=23,4

pozostałe: 100%-360 stopni
34,1%- x
x=122,76

6 4 6