Mam taki tekst i musze napisać czy litery w nawiasach sa duza itera czy mala (wyrazy to tytuły).

Tekst:

(ś)wiat (m)łodych, (p)łomyk, (n)a (p)rzełaj, (e)xpress (w)ieczorny, (z) (o)tchłani (w)ieków, (p)rzegląd (s)portowy, (s)tolicę, (p)rzekrój, (t)rybuunę (l)udu.

Bardzo Dziękuję Rozwiązującemu. :)

2

Odpowiedzi

2010-03-18T15:01:55+01:00
Świat Młodych, Płomyk, Na Przełaj, Express Wieczorny, Z Otchłani Wieków, Przegląd Sportowy, stolicę, Przekrój, trybunę ludu
2010-03-18T15:02:27+01:00
Świat Młodych, Płomyk, Na przełaj, Express wieczorny, Z Otchłani Wieków, Przegląd sportowy, stolicę, Przekrój, Trybunę ludu.
1 5 1