Napisz 6 zdań w pierwszej osobie liczby pojedyńczej w czasie Past Simple i Past Continous używajac następujacych wyrazów:
cmentary
curse
darkness
ful moon
ghost
haunted house
mummy
nightmare
noises
shadow
tomb
Czasowniki:
crash
cross
drive
float
jump
lie down
push
pull
run
sit down
stand up
walk
Pliss :** To na jutro
jak tylko ktoś odpowie dam najj : ]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:09:43+01:00
Walk- Every day I walk to my school and my hause.
Stand up- When my friends went to me i stand up.
Sit down- My legs a hurt and I ceorcion sit down.
Run- When I go to shop big dog run to me.
Pull- I pull my ball.
Push- I go to shop and I push door.
Lie down- I lie down my mum and I verry bad.
Jump- I jump to kite on tree.
Float- My uncle is float.
drive- I drive car my dad.
cross- I see cross in the church.
crash- I crash my motor bike.
tomb- My grandmother is death and we go buy tomb her.
shadow- When I go to my sister I see shadow and I verry scare.
noises - My noises is big.
nightmare- I dream when nightmare.
mummy- I saw real mummy in the shop.
haunted house- I went circle haunted house.
ghost- My ghost go out to me.
ful moon - This night is ful moon in the sky.
darkness- When I went to underground this be darkness.
cmentary - I go circle cmentary .
curse - curse is above us.