Rozwiąż równania.
przykłady
a)5x-7=4
5x=7+4
5x=11
x=11/5
x=2,2
b) x=-8-2
x=-10
c)-4x+5=2x-7
-4x-2x=5x+7
-6x=12
x=12/(-6)
x=-2
Zadania
a)-3x-7=12
b)-3x+7=-6x+9
c)-9x+11=5x-2
d)-4x+16=2x-8
e)-x+2=12
f)-9x-7=13
g)4x+(5x-7)=3x-2
h)-9x-(x+5)=-3x-7
Proszę o rozwiązanie tych podpunktów tak jak w przykładach.
Z góry dziękuję:)))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-18T16:20:03+01:00
-3x-7=12
-3x=12+7
-3x=19 /-3
-3x/-3=19/-3
x=-6 1\2
b)-3x+7=-6x+9
-3x+6x=9-7
3x=2 /3
x=2/3
c)-9x+11=5x-2
-9x-5x=-2-11
-14x=-13 /(-14)
x=13/14
d)-4x+16=2x-8
-4x-2x=-8-16
-6x=-24 /-6
x=-4
e)-x+2=12
-x=12-2
-x=10 /(-1)
-x/-1=10/-1
x=-10
f)-9x-7=13
-9x=13+7
-9x=20 /-9
x=-2i2/9
g)4x+5x-7=3x-2
4x+5x-3x=-2+7
6x=5 /6
x=5/6
h)-9x-(x+5)=-3x-7
-9x-x-5=-3x-7
-9x-x+3x=-7+5
-7x=-2 /-7
x=2/7


Mam nadzieje że dobrze:))