W stacji meteorologicznej zanotowano wyniki pomiarów temperatury powitrza.

wtorek ; -6 , -6 , -8 , -6 , -4 , -2 , 1 , 3 , 2 , -1 , -4 , -5
środa : -2 , -4 , -5 , -3 , 0 , 2 , 6 , 9 , 8 , 5 , -1 , -3 ,

wtorek : Średnia dobowa temperatur we wtorek : (-8) + 3 x (-6) + dokończyć


środa : Śrenia dobowa temperatur w środą : dokończyć

3

Odpowiedzi

2010-03-18T16:13:29+01:00
Wtorek
(-8) + 3x(-6)+(-10)=(-8)+(-18)+(-10)= (-36) : 3 = -12
srednia temp: -12

sroda

25+(-11)=14:2=7

srednia temp: 7
2010-03-18T16:13:57+01:00
Wtorek:(-8) + 3 x (-6)+2x1+2x(-5)-2+2+2x(-4)+3
-36:12=-3
średnia=-3
środa=12:12=1
średnia=1
te na górze jest żle
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:15:11+01:00
Wtorek (-6) + (-6) + (-8) + (-6) + (-4) + (-2) + 1 + 3 + 2 + (-1) (-4) + (-5)=-3
środa (-2) + (-4) + (-5) + (-3) + 0 + 2 + 6 + 9 + 8 + 5 + (-1) + (-3)=1