Odpowiedzi

2010-03-18T16:50:45+01:00
Z.7.6

a) R = U ÷ I
[mnożymy obustronnie przez I]
R × I = U
[dzielimy obustronnie przez R]
I = U ÷ R

b) Q = m × c × Δt
[dzielimy obustronnie przez (m × Δt)]
Q ÷ (m × Δt) = c

c) Ek = ½m × v²
[dzielimy obustronnie przez v²]
Ek ÷ v² = ½m
[mnożymy obustronnie przez 2]
2(Ek ÷ v²) = m

d) Ep = m × g × h
[dzielimy obustronnie przez (g × h)]
Ep ÷ (g × h) = m


Wszystkie dzielenia zapisz sobie jako ułamki, lepiej widać.Z.7.3

W załącznikach, łatwiej było mi rozpisać w paincie, jest czytelniej.