Odpowiedzi

2009-10-26T21:23:15+01:00
Oblicz pole trójkąta ABC, w którym:
a) |AB|=9cm, |AC|=10cm, |∢BAC|=30°

Obliczam h trójkata
h :|AC| = sinα
h = |AC| x sin30∉
h = 10 x 1/2
h = 5 cm

Obliczam pole trójkąta
P = 1/2 x|AB|xh
P = 1/2 x 9 cm x 5 cm
P =22,5 cm²

b) |AB|=12cm, |BC|=5cm, |∢ABC|=120°

Obliczam h trójkata
h:|BC|=sin 60° (bo 180 -120=60° )
h =|BC|xsin 60°
h = 5 cm x√3/2
h =2,5 x√3 cm

Obliczam pole trójkąta
P = 1/2 x|AB|xh
P =1/2 x 12 cm x 2,5√2
P = 15√2 cm²

12 4 12