Jaś rozbil wsoją skarbonkęi policzył, żebyło w niej 32zł w monetach o nominałach 1zł, 2zł, 50gr, 20gr.Dwuzłotówek było 2 razy mniej niż złotówek, a pięćdziesięciogroszówek było 2 razy więcej niż złotówek. Dwudziestogroszówek było 10. Ile monet było w skarbonce?

1

Odpowiedzi

2010-03-19T16:59:21+01:00
X-ilość dwuzłotówek
2x- ilość złotówek
2*2x- ilość 50
10- ilość 0,20
2*x+1+2x+0,5+2*2x+0,2*10=32
6x+2=32
6x=32-2
6x=30/6
x=5
5-ilość dwuzłotówek
2*5=10- ilość złotówek
2*2*5=20- ilość 50
10- ilość 0,20

5+10+20+10=45

odp. W skarbonce było 45 monet.