7.32
autobus o masie 2000 k ruszając z przystanku osiągnął prędkość 54 km/h w czasie 15 s . zakładając że tarcie opon i opór powietrza hamują samochód siłą o średniej wartości 200N . oblicz wartość średniej siły działania silnika autobusu w czasie jego ruszania
7.34
ciało o masie 3 kg pod działaniem 2 sił których wektory leżą na jednej prostej linii uzyskuje przyspieszenie 12 m/s² jedna z sił f1 ma wartość 6N. jaką wartość ma druga siła f2 i jaki zwrot zgodny czy przeciwny do zwrotu siły f1
7.36
elektrowóz rozwija siłę pociągową o wartości 200kN . masa całego pociągu wynosi 1500 ton całkowita siła tarcia kół o szyny wynosi 50 kN. na jakiej drodze prędkość tego pojazdu morze wzrosnąć od 15km/h do 50 km/h w jakim czasie to nastąpi

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T17:42:58+01:00
7.36
Dane:
Fr (siła rozwijana) = 200kN = 200 * 1000 (N) = 200 000N
Ft (siła tarcia) = 50kN = 50 000N
m = 1500 ton = 1 500 000kg
dv (delta v)= 50km/h – 14 km/h = 36km/h = 10m/s
Szukane:
dt(delta t) = ?
s = ?

Rzeczywista siła (F) z jaką elektrowóz pociągnie pociąg to różnica między siłą rozwijaną a całkowitą siłą tarcia:
F = Fr – Ft = 150 000N

II zasada dynamiki Newtona
a=F/m

a=dv/dt
a=150000N/1500000kg=0,1 N/kg = 0,1kg*m/s² * 1/kg = 0,1 m/s²

dt=dv/a = 10m/s /0,1m/s²=10m * s² / s * 0,1m = 100s

14km/h + 50km/h / 2 = 32 km/h,
s = v * t = 32 km/h * 100 s = (32000/ 3600) m/s * 100 s = około 889m
Prędkośc tego pociągu może wzrosnąc o 14 km/h do 50 km/h na drodze około 889 metrów. Nastąpi to w czasie 100 sekund.

7.32
Dane
m=2000kg
v₀=0km/h
vk=54km/h
F(oporów)=200N
t=15s

F(silnika)=?

Zamieniam prędkość na m/s
54km/h = 54000m/3600s = 15m/s
Obliczam przyspieszenie, z którym poruszał się autobus

a=Δv/Δt
a=(15m/s - 0m/s)/15s= 15m/s²

Siła z którą poruszał się autobus
F=a*m= 15*2000 kg= 30000N

F(silnika)= F+F(oporów) = 30000N + 200N= 30200N

7.34

F1 - jedna siła = 6N
F2 = ?
m - masa ciała = 3 kg
a - przyspieszenie = 12 m/s²
F1 + F2 = m razy a
6 + F2 = 3 razy 12
F2 = 36 - 6
F2 = 30N
Druga siła ma 30N i jest skierowana zgodnie z siłą F1
zad 2
F - masa wózka = 0,5 kg
F - siła = 0,6 N
F = m razy a
a = F/m
a = 0,6/0,5 = 1,2 m/s²
s - droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie zmiennym
Vo - prędkość początkowa wózka = 0
t - czas = 20 s
s = Vot + at²/2
Vot = 0
s = at²/2
s = 1,2 razy 20²/2 = 1,2 razy400/2 = 480/2 = 240 m
s = Vot + at²/2
ponieważ Vot = 0 bo

Trochę nie po kolei
5 4 5
2010-03-18T18:10:17+01:00
M=2000kg
V=54 km/h=15 m/s
t=15s
F₁=200N

F=m*a
a=V/t
F=m*V/t=2000kg*15 m/s :15s=2000N
potrzeba 2000N żeby osiągnąć taką prędkość gdy nie działają żadne siły oporu. gdy jest opór, trzeba zsumować te siły (jedna idzie na przyspieszenie a druga na zrownoważenie siły)
Fc=2000N+200N=2200N

2
m=3kg
a=12 m/s²
F=6N

najpierw trzeba policzyć siłę dzieki ktorej osiaga takie przyspieszenie.
F=m*a=3kg*12 m/s²=36N
jedna siła to 6N, żeby wypadkowa była 36N, trzeba zadziałać dodatkowa siłą 36N-6N=30N, i musi ona być skierowana w tym samym kierunku i ma zgodny zwrot.

3
F=200kN=200000N
m=1500t=1500000kg
Fo=50kN=50000N
V₁=15 km/h=4 1/6 m/s
V₂=50 km/h
ΔV=50-15=35km/h=9,7m/s= ok, 10m/s
Fw=200kN-50kN=150kN=150000N - taka siła zostaje po zrównoważeniu oporów ruchu na osiągniecie przyspieszenia.

a=F/m=150000N/1500000kg=0,1 m/s²
a=ΔV/t
t=ΔV/a=10m/s :0,1m/s kwadrat=100s
s=V*t+at²/2=4⅙ m/s*100s+0,1m/s²*(100s)²/2=416⅔ m+1000m/2=416⅔m+500m=916 ⅔m

2 5 2