Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T17:48:07+01:00
Car Aleksander I podejmuje próbę zajęcia całych terenów Królestwa Polskiego. Prowadzi to do ostrych kontrowersji szczególnie z Anglią i ostatecznie Księstwo Warszawskie zostaje podzielone.

1. Królestwo Polskie
– z większości ziem Księstwa Warszawskiego powstaje Królestwo Polskie pod panowaniem cara Aleksandra I, który koronuje się też na króla Polski.

2. Rzeczpospolita Krakowska
– Kraków wraz z najbliższymi okolicami zostaje ustanowiony wolnym miastem pod kontrolą trzech państw zaborczych.

3. Zabór pruski
– Gdańsk i Wielkopolskę otrzymują Prusy, które na terenie Wielkopolski tworzą Wielkie Księstwo Poznańskie o bardzo ograniczonej autonomii.
4 5 4
2010-03-18T17:50:52+01:00
Sprawa Polski na kongresie wiedeńskim:
1. na terenie wielkopolski utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie
2. z Krakowa i okolic utworzono Rzeczpospolitą Krakowską
3. powstaje Królestwo Polskie, którego władcą jest car Rosji
5 3 5