Przeczytaj poniższe zdania i rozstrzygnij , które z nich są prawdziwe , a które fałszywe. Uzasadnij swój wybór .
a) Przy większym wychyleniu wahadło ma największą energię kinetyczną
b) Ciało posiada energię , jeśli jest zdolne do wykonania pracy .

1

Odpowiedzi

2010-03-18T18:25:02+01:00