Odpowiedzi

2010-03-18T22:58:01+01:00
POD KONIEC 1806R. PRUSY ROZPOCZĘŁY WOJNĘ PRZECIW NAPOLEONOWI BONAPARTEMU.NIE BYŁO ONA DLA NICH UDANA.WOJSKA PRUSKIE ZOSTAŁY POKONANE W BITWACH POD JENĄ I AUERSTADT(TOCZYŁY SIĘ ONE JEDNOCZEŚNIE W DNIU 14.10.1806R.)PO TYCH ZWYCIĘSTWACH WOJSKA FRANCUSKIE WKROCZYŁY NA ZIEMIE POLSKIE.DNIA 27.10.1806R.NAPOLEON ZAJĄŁ WARSZAWĘ .POD PATRONATEM FRANCUSKIM NA ZIEMIACH POLSKICH ZACZĘŁY POWSTAWAĆ NIEZALEŻNE OD ZABORCÓW INSTYTUCJE POLITYCZNE.I TAK 14.1.1807R. POWOŁANO W WARSZAWIE KOMISJĘ RZĄDZĄCĄ.W TYM CZASIE NAPOLEON ODNIÓSŁ KOLEJNE ZWYCIĘSTWO W BITWIE POD FRYDLANDEM(14.6.1807)NAD WOJSKAMI ROSYJSKIMI.DOPROWADZIŁO TO DO PODPISANIA 7 - 9. 6.1807RPOKOJU W TYLŻY.JEDYNYM Z JEGO POSTANOWIEŃ BYŁO UTWORZENIE Z ZIEM DRUGIEGO I TRZECIEGO ORAZ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI PIERWSZEGO ZABORU PRUSKIEGO,KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO KSIĘSTWO BYŁO WPRAWDZIE TWOREM POLITYCZNYM W PEŁNI NIE PODPORZĄDKOWANYM .FRANCJI,JEDNAK WEDŁUG ZWOLENNIKÓW NAPOLEONA MIAŁ TO BYĆ PIERWSZY KROK DO ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ PEŁNEJ NIEPODLEGŁOŚCI.22.7.1807 R. KSIĘSTWO WARSZAWSKIE OTRZYMAŁO KONSTYTUCJĘ PODPISANĄ PRZEZ NAPOLEONA W DREŻNIE.WEDŁUG NIEJ KSIĘCIEM WARSZAWSKIM MIAŁ BYĆ WŁADCA SASKI FRYDERYK AUGUST,PO NIM ZAŚ JEGO POTOMKOWIE.OBOK MONARCHY PIASTUJĄCEGO PEŁNIE WŁADZY WYKONAWCZEJ I POSIADAJĄCEJ INICJATYWĘ USTAWODAWCZĄ,KOMPETENCJE WYKONAWCZE MIELI RÓWNIEŻ: RADA MINISTRÓW ORAZ TZW.RADA STANU.WŁADZĄ USTAWODAWCZĄ BYŁ SEJM ZŁOŻONY Z IZBY POSELSKIEJ I SENATY.TERYTORIUM KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO PODZIELONE ZOSTAŁO WEDŁUG WZORÓW FRANCUSKICH NA 6 DEPARTAMENTÓW,KTÓRE Z KOLEI DZIELIŁY SIĘ NA POWIATY.KSIĘSTWO WARSZAWSKIE PRZESTAŁO ISTNIEĆ W WYNIKU DECYZJI KONGRESU WIEDEŃSKIEGO .JAKO KRÓTKIE DZIEJE OBFITOWAŁY W WOJNY W 1809 R. Z AUSTRIĄ I W 1812 R. W RAMACH WYPRAWY NAPOLEONA NA ROSJĘ. WARTO WIEDZIEĆ: KONSTYTUCJA KSIĘSTWA PRZYGOTOWANA ZOSTAŁA PRZEZ JEDNEGO Z MINISTRÓW FRANCUSKICH,MARETA SENAT KSIĘSTWA SKŁADAŁ SIĘ Z 6 BISKUPÓW 6 WOJEWODÓW,6 KASZTELANÓW.NIE POCHODZIŁ WIĘC Z WYBORÓW,LECZ Z DOŻYWOTNIEGO NADANIA KRÓLEWSKIEGO.
4 3 4