Odpowiedzi

2010-03-19T16:11:48+01:00
- prawo rzymskie i sposób rozumienia prawa przejęliśmy właśnie od Rzymian. Niektóre z ich praw nadal stosujemy, np. zasada: prawo nie działa wstecz (lex retro non agit) czy nikt nie może być sędzią we własnej sprawie (nemo iudex in propria causa)
- architektura. "wynalazki" Rzymian to: beton, cegła, łuk pełny, kopuła, rustyka
- język. z języka Rzymian wywodzą się języki romańskie: włoski, francuski, hiszpański.
- Chrześcijaństwo. to dzięki jednolitości państwa rzymskiego Chrześcijaństwo mogło tak szybko się rozwinąć
1 5 1