Odpowiedzi

2010-03-18T19:32:13+01:00
Jan Matejko przedstawiał w swoich dziełach (obrazach) historyczne wydarzenia w Polsce. Przykładowo " Bitwa pod Grunwaldem" , "Rejtan - upadek Polski" , " Hołd pruski" . Jeśli chcesz znać więcej jego dzieł to odsyłam do strony : http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko
2010-03-18T19:33:38+01:00
Przedstawił je malujac obrazy przedstawiajace rózne bitywy, modlitwy, namalował także obraz mikołaja kopernika , namalował również sławnych polaków.
2010-03-18T19:36:15+01:00
Twórczość Matejki nie poddaje się prostej, jednoznacznej definicji, chociaż często bywa kojarzona z akademickim nurtem historycznego malarstwa tzw. wielkiej maniery. Romantyczny żywioł wyobraźni, namiętność uczuć, patos i siła malarskiej ekspresji zadecydowały o tym, że pozostała zjawiskiem odosobnionym na tle sztuki polskiej i europejskiej drugiej połowy XIX wieku. Wyrosła z gorącego patriotyzmu Matejki, z głębokiej wiedzy historycznej i z umiłowania artystycznego dziedzictwa przeszłości, była dla niego przede wszystkim formą służenia ojczyźnie i ideom niepodległościowym. Scjentyzm dziewiętnastowiecznego historyzmu w odtwarzaniu realiów epoki łączył Matejko z arbitralną oceną i interpretacją tworzących ją wydarzeń oraz z subiektywnym sposobem ich malarskiej prezentacji. Kreacjonizm stworzonych przez niego wizji artystycznych w pewnym sensie nawiązuje do protoekspresjonistycznej koncepcji sztuki rozumianej jako wykładnia psychiki artysty i jego stosunku do świata.