Mam dwa zadania .. I prosze o rozwiązanie ich jak najszybciej ; ]
zad. 1
Oblicz pole zacieniowanej figury przedstawionej na rysunku .
(Dodałam załącznik)
Zad. 2
NA bokach kwadratu o przekątnej długości 2 zbudowano trójkąty równoboczne położone na zewnątrz kwadratu. Jakie pole ma otrzymany ośmiokąt?

1

Odpowiedzi

2010-03-18T19:48:14+01:00
A)
PΔ=6 * 3√3 : 2 = 9√3
Pw= 60° : 360° * π6² = ⅙ * 36π= 6π
Pzf=9√3 - 6π
1 3 1