Odpowiedzi

2010-03-18T20:00:57+01:00
I-Ironia - przypisywanie przedmiotom lub osobom cech przeciwnych niż posiadają w rzeczywistości.
N-Narrator - osoba opowiadająca w utworze epickim, nieidentyczna z autorem.
Y-oksYmoron - odmiana epitetu lub metafory, zestawienie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu.
L-feLieton - utwór publicystyczny zawierający relację z określonego wydarzenia, faktu, opowiedzianą za pomocą środków prozy artystycznej. Gatunek publicystyczno - dziennikarski, podejmujący tematy natury społecznej, obyczajowej lub kulturalnej.
I-Irracjonalizm - przedkładanie poznania pozarozumowego (intuicję, instynkt, wyobraźnię) nad prawdy naukowe.
C-ArcHaizmy - wyrazy stare, współcześnie nieużywane, obce współczesnej normie językowej, stosowane jako środek stylistyczny w wypowiedzi literackiej.
K-Kronika - dzieło historyczne, chronologiczny zapis wydarzeń.
I-homonImy - wyrazy posiadające więcej niż jedno znaczenie (o tym samym brzmieniu, lecz różnym znaczeniu).
2010-03-18T20:06:37+01:00
1.Co jest utworzone od czasownika gramatycnegoużywane w funkcji przymiotnika lub przysłówka?Odp;Imiesłów.
2.Najczęściej tworzona w obecnosci odbiorców ,dzieło powstałe w rezultacie takiego tworzenia.ODP;Improwizacja.
3.Zasady znaków przystankowych.Odp;Interpunkcja.
4.Inaczej narracja trzecioosobowa?Odp;narracja autorska.
5rodzaj modlitwy odmawianej zbiorowo.Odp;Litania
6.Czesć mowy ,która oznacza głównie czynności lub stany osób.Odp;czasownik.
7.Umiejętność czytelnego,pieknego oraz ozdobionego pisania.Odp;kaligrafia.