Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-27T15:18:22+01:00
Owady biorą czynny udział w przyspieszaniu obiegu materii w środowisku. Na padlinie możemy spotkać liczne gatunki chrząszczy, np. grabarze (Necrophorus), które składają tam jaja, a rozwijające się z nich larwy żerują na szczątkach zwierzęcych.Odżywia się martwymi kręgowcami, które odnajduje za pomocą węchu,następnie zakopują padlinę.Podobnie jak żuk gnojowy (Geotrupes stercorarius L.).Owady te mają bowiem w zwyczaju zakopywanie nadmiaru pożywienia i przechowywanie go dla siebie i larw w podziemnych tunelach. Ich pożyteczna rola nie ogranicza się jednak wyłącznie do funkcji sanitarnych. Ryjąc w ziemi, „gnojarze” zwiększają przewiewność i przesiąkliwość podłoża, a gromadzony pokarm dodatkowo użyźnia glebę. Przykładem mogą być żuki leśne, które na 1 ha lasu zakopują nawet do 700 kg suchej masy butwiny. Są nieocenione w poprawianiu jakości i struktury gleb leśnych, zwłaszcza w biotopach suchszych, tam gdzie brakuje dżdżownic.
9 2 9