Suma Cyfr liczby 92 jest równa 11.Ile jest wszystkicg liczb dwucyfrowych,których ssuma cyfr jest 11? A)8 B)4 C)6 D)10 Jasiu dodal wszystkie liczby parzyste od 2 do 10 a nastepnie odjal od tej liczbny 15.Jaka liczbe otrzymal A)10 B)15 C)20 D)30

2

Odpowiedzi

2010-03-18T20:42:27+01:00
2010-03-18T20:42:34+01:00