1.Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tam że czterech potrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6 i 1/5 (ułamki) całej zapłaty.
a)jaką cześć zapłaty dotał piąty pracownik?
b)Piąty pracownik dostał 2000 zł oblucz jaką kowotę dostali wszyscy pracownicy razem

2.Podróżnicy swierdzili że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe to zapasy wystarczą im na 10 dni. Oblicz na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zastaną zmniejszone o 1/6

3.Na mapie wykonaniej w staki 1:250000 droga łącząca dwie miejscowości ma długość 19 cm. oblicz długość tej trasy w rzeczywistości

4.Samochod jadac ze stałą prędkością pokonał 20km w ciągu 15 minut. Jaką odległość pokona ten samochód jeśli będzie jechał z tą samą prędkością przez 2.5 godziny?

5.W 3kg roztwory znajduje się 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten syrop?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T21:43:44+01:00
1. 1/3+1/4+1/6+1/5+x=1
20/60 + 15/60 + 10/60 + 12/60 + x =1
57/60 + x =1
x = 3/60 = 1/20 = 5/100 = 0,05
Odp. Piąty pracownik otrzymał 1/20 zapłaty.

2.
10 dni - 1 porcja
y dni - 5/6 porcji (wielkości odwrotnie proporcjonalne)

10=5/6y |*6
60=5y |:5
y=12
Odp. Wystarczy im na 12 dni.

3. 1:250 000
1cm - 250 000cm = 2,5km
19cm - x km

x=19*2,5
x=47,5
Odp. Ta trasa ma 47,5km długości.

4.
20 km - 0,25h
x km - 2,5h

0,25x = 2,5*20
0,25x=50 |:0,25
x=200km

Odp. Samochód pokona odległość 200km.

5.
Cp=ms/mr
ms=6dag = 0,06kg
mr=3kg
Cp=0,06/3=0,02=2%

Odp. Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 2%.