Oblicz. Najlepiej aby było rozwinięty każdy przykład abym mogła zrozumieć i wytłumaczyć jakby co. Daje naj.

(-3)*0,2=
6*(-⅓)=
(-1,3)*(-2)=
(-9)*(-½)=
(-²₇)*⁷₁₂=
(-12):6=
(-4):(-8)=
3,2:(-2)=
(-³₄):¼=
(-0,1)²=
(-2)³=
(-½)⁴=

2

Odpowiedzi

2010-03-18T21:59:57+01:00
(-3)*0,2= (-3)*2/10=-6/10=-0.6
6*(-⅓)= -6/3=-2
(-1,3)*(-2)= (-1 3/10) * (-2/1)= -13/10- (-2/1)= 13/5=2,6
(-9)*(-½)= (-9/1)*(-1/2)= 9/2
(-12):6= -2
(-4):(-8)= -4/8= 1/2
3,2:(-2)= 3 2/10: (-2)= 32/10:(-2)=32/10 * (-1/2)= -8/5=-1,6
(-0,1)²= -0,1* (-0,1)=0,01
(-2)³=-2*(-2)*(-2)= -8
(-½)⁴= (-1/2)*(-1/2)*(-1/2)*(-1/2)= 1/16

(-³₄):¼ i (-²₇)*⁷₁₂ nie za bardzo wiem...Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T22:02:40+01:00
(-3)*0,2 = -0,6 ( gdy mnożymy/dzielimy przez liczbę z minusem wtedy jest zawsze minus, lecz jeśli są dwa minusy czyli np. -4*(-3) = 12 to wtedy daje )

6*(-1/2)= -6/2 = -3( jeśli mnożymy liczbę całkowitą przez ułamek wtedy tylko mnożymy jej licznik czyli to co jest na górze ułamka przez daną liczbę całkowitą)

(-1,3)*(-2)=2,6 (tutaj mnożymy normalnie można teza "pod kreską wygląda to tak:
1,3
* 2
2,6)

(-9)*(-½) = 9/2= 4 ½

(-12):6= -3 (dzielimy tak jak normalne liczby i dopisujemy minus)

(-4):(-8)= 4/8 = 1/2 (dzielimy tak ze liczbę którą dzielimy czyli ta pierwsza jest górą ułamka(w tym przypadku 4) a ta druga (w tym przypadku 8) na dole, stawiamy + bo są dwa minusy)


3,2:(-2)= -1,6 (normalnie dzielimy i minus)

(-³₄):¼= -¾ * ⁴/₁ = -12/4 = - 3 (W dzieleniu ułamków drugi ułamek odwracamy(ten p0rzez który dzielimy) czyli z 1/4 (jednej czwartej) robi nam się 4/1(cztery pierwsze) i dajemy minus )

(-0,1)²=-0,1 * (-0,1) = 0,01 (przy drugiej potędze mnożymy obie liczby przez siebie i jeśli potęga jest parzysta czyli podzielna przez 2 to jest zawsze liczba bez minusa w wyniku)

(-2)³=-2*(-2)*(-2)=-8 (Przy potęgach o nieparzystym wykładniku [liczbie określającą potęgę] zawsze jest minus gdy liczba jest ujemna bo mnożymy przez siebie nieparzystą liczbę minusów)

(-½)⁴=- ½ * (-½)*(-½)*(-½)= 1/16 (mnożymy wtedy górę przez górę dół przez dół, wykładnik potęgi parzysty więc jest dodatnia)

(-²₇)*⁷₁₂= - 14/84 =- 7/42= -1/6(w mnożeniu ułamków mnożymy górę przez górę i dól przez dół a następnie skracamy)

Mam nadzieję że pomogłem :D
1 5 1